Styrelse

Nina Ulmaja (ordförande)

Carina Länk (vice ordförande)

Örjan Nordling (sekreterare)

Karin Hagelström (digitala kanaler)

Anna Lindholm (kalasfurste)

Fredrika Siwe (suppleant)

Hans Cogne (suppleant)

Eva Jais-Nielsen (adjungerad kassör)

Peter Alenäs (valberedning)

Elisabeth Bredberg (valberedning)

Arina Stoenescu (valberedning)

Anna-Maria Högberg ( föreningsrevisor)