Styrelse

Örjan Nordling (ordförande)

Helena Sandberg (digitala kanaler)

Håkan Lindström (medlemsansvarig)

Eva Jais-Nielsen (kassör och sekreterare)

Magnus Lindgren (digitala kanaler)

David Isaksson (digitala kanaler)

Brita Lindvall Leitmann (digitala kanaler)

Anna Lindholm (kalasfurste)

Anita Dolmark (kalasfurste)

Paolo Sangregorio (suppleant)

Norbert Tamas (suppleant)

Anna-Maria Högberg (föreningsrevisor)

Ilse-Mari Berglin (valberedning)

Carina Länk (valberedning)

Fredrika Siwe (valberedning)