A framework for creating a predictable & harmonious spacing system for faster design-dev handoff

Enabling design & development teams to use spacing deliberately for improved readability and consistency in product.

Källa: A framework for creating a predictable & harmonious spacing system for faster design-dev handoff

mightyCrow/tipograf: Lightweight pure CSS typography base for your next project

tipograf is a Lightweight typography base. It is available in pure CSS or Less. Heavily inspired by Medium, it tries to enforce good vertical rhythm.

Kolla in projektet på GitHub: mightyCrow/tipograf: Lightweight pure CSS typography base for your next project

En film om digital typografi – Mobiltypografin först

”Varannan svensk har tillgång till en surfplatta, och sju av tio äger en smart mobiltelefon.”

Ur rapporten Svenskarna och Internet som ges ut av .SE
(Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Idag går utvecklingen av nya läsytor snabbt. Datorn, smarta telefoner och surfplattor ställer nya krav på en bra och läsbar typografi. Kristian Möller och Örjan Nordling på designbyrån FamiljenPangea diskuterar och talar om ämnet digital typografi.

Fortsätt läsa En film om digital typografi – Mobiltypografin först