Variable fonts & the new Google Fonts API | Responsive Web Typography

Google Variable fonts

Open Type formatet Variabla typsnitt har utvecklats av Microsoft, Google, Apple och Adobe. Google har nu tagit fram ett antal typsnittsfiler som kan anropas direkt med Googles API.

Open Type Variable Fonts innehåller flera olika vikter och stilar i en och samma fil. Det innebär att man kan utnyttja fler, korrekta fonter i ett och samma serveranrop vilket, korthet, betyder snabbare webbsida, lättare formgivning och lättare kodning för utvecklarna.

Lek och testa variable fonts: https://v-fonts.com/

Källa: Variable fonts & the new Google Fonts API | Responsive Web Typography

The evolution of typography with variable fonts – Jason Pamental | Medium

An introduction to Variable Fonts for designers and brand experts and owners

Words have power, and typography is their voice

For centuries, type has been how we ‘hear’ what we read. It’s also generally understood that typefaces and typography are a core element of branding, of expression, of vocal range. Great typography influences understanding, mood, and meaning in countless ways and is an essential part of design…

We may still be at the dawn of this new era, but it’s future is certainly bright

Källa: The evolution of typography with variable fonts – Jason Pamental – Medium