Nu är det dags att anmäla sig till Svensk Bokkonst 2019!

Svensk Bokkonst grundades år 1933 och är idag en ideell förening som ska stimulera och inspirera bokbranschen till ökad kvalitet inom produktionen av böcker.

För att fullfölja denna ambition utser man årligen 25 föredömligt producerade böcker och pekar därmed på goda förebilder. Välkommen att delta i årets tävling, sista anmälningsdag är den 31 december. Svensk Bokkonst efterlyser goda vardagsböcker och nyskapande uttryck!. 

Anmäl dina böcker nu: https://svenskbokkonst.blogg.kb.se/anmalan/