Svara på enkät om typografi!

Hej Gillet!

Vi är två studenter på Grafiska projektledarprogrammet (tidigare Grafiska Institutet) som för närvarande arbetar med vår kandidatuppsats. I samband med uppsatsen genomför vi en undersökning som handlar om typsnitt och marknadskommunikation.

Den typografiska kompetens som finns i gillet skulle verkligen vara betydelsefull för vår studie. Därför hoppas vi att så många gillesmedlemmar som möjligt vill vara med och svara på enkäten.

Enkäten besvaras anonymt och det tar cirka fem minuter att svara på frågorna.

Länk till webbenkäten: https://reklampr.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bCP5f056oy5duo4

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar/
Lovisa Schiller och Carina Rejmus Cohen GI2

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.