Om gillet

Sedan starten 1938 har Stockholms Typografiska Gillets medlemmar i olika åldrar och yrkesroller träffats för att genom studiebesök, föredrag och resor i sällskaplig samvaro få kunskap, information och inspiration.

Programinnehållet har formats av styrelsen eller av enskilda medlemmar. Ofta har vi bjudit in personer eller grupper utan gillesanknytning – för att skapa kontakter och ta del av deras insikter och erfarenheter inom såväl form som teknik. Vi anordnar ett tiotal arrangemang årligen.

Gillet har genom åren samarbetat med andra föreningar och institutioner, givit ut publikationer samt anordnat utställningar och tävlingar. Syftet har varit att påverka tillverkare och köpare av grafiska produkter och att därmed gagna och höja kvaliteten på trycksaker av olika slag.

Internationella kontakter är ett annat inslag i verksamheten.

Det har också givit tillfällen att umgås med världens främsta typografer och grafiska formgivare. Några av dem är korresponderande medlemmar i vårt gille.

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.

Gillesmedlemmarna representerar många olika uttryckssätt – här ryms allt från det sparsmakade och funktionella till det provocerande och uppkäftiga. Mångfalden är en styrka och tillgång i vårt arbete.

Kommentarer inaktiverade.