Styrelse

2018-2019

Anita Dolmark (ordförande)

Örjan Nordling (ordförande)

Magnus Lindgren (sekreterare)

Paolo Sangregorio (kassör)

Victoria Widmark (medlems-/digitalt ansvarig)

Vilhelm von Platen (medlems-/digitalt ansvarig, stöd till kassör)

Brita Lindwall Leitman (kalasfurste)

Davis Isaksson (kalasfurste, även stöd till digital grupp)

Elisabeth Bredberg (suppleant, kalasfurste)

Lennart Rolf (suppleant)