Styrelse

2020-2021

Styrelseledamöter 2020-2021 och ordförande för Stockholms Typografiska Gille, valdes på digitalt årsmöte den 30 september 2020.
Styrelseposterna utsågs på det första styrelsemötet efter årsmötet 20-10-20.

Ludvig GrandinOrdförande
Brita Lindvall LeitmannKalasfurste
Jennifer BergkvistMedlems- och digitalt ansvarig
Jens SchildtKalasfurste
Maja ZetterbergMedlems- och digitalt ansvarig
Matilda FlodmarkKalasfurste
Maria BurlinKassör
Vilhelm von PlatenMedlems- och digitalt ansvarig
Lennart RolfSuppleant