Våra medlemmar säger

Här publiceras material inkommet till styrelsen från STG:s medlemmar.

Copyright Klas Beckman

En boktryckares bekännelser