För alla Trekkies!

En rolig analys av typografins utveckling i generationer av Star Trek filmer. Här omnämns kändisar som Star Trek fonten nummer ett; Horizon, det uppenbara sci-fi typsnittet Eurostile och det svåranvända Galaxy.

Star Trek: The Motion Picture named a space shuttle, created a custom font pack, and relaunched the swashbuckling futurism of the greatest of all space franchises: Star Trek.

Källa: Star Trek: The Motion Picture

Typography classification in Augmented Reality

via Gfycat

Niteesh Yadav påbörjade sin forskning kring typografi i augmented reality (AR) och virtual reality (VR) när han läste sin MA i typsnittsdesign på University of Reading. Han har många intressanta insikter om ett ämne som kan verka vara ren sci-fi men som vi nog kommer se mer av i snar framtid.

Den här atikeln är nr. 6 i en fortsatt serie riktad till formgivare.

Källa: Typography classification in Augmented Reality