Ren enkelhet


Barnängens barntvål lanserades redan 1893, vilket innebär att den fyllde 120 år i fjol. I tillverkaren Henkel Nordens och Centrum för näringslivshistorias arkiv finns bilder på förpackningen kvar från 1930-talet och framåt – och de visar en genomgående varsam och försiktig utveckling. De formmässiga stegen har varit små, men har hela tiden hållit jämn takt med tidens gång.
Gå till CAP&DESIGN »