Svensk Bokkonsts årliga tävling om vackraste boken 2013

Svensk bokkonst

Tävlingen gäller böcker tryckta 2013. Har du en bok du vill delta med, skicka in den till Svensk Bokkonst senast den 31 december. Årligen väljs 25 böcker ut och för första gången utses en av dem till Årets bok. Vernissage med katalog, prisutdelning och utställning på Kungl. biblioteket äger rum den 27 mars 2014.

Svensk Bokkonst är en tävling i typografisk kommunikation för pappersböcker. De 25 utvalda ska uppfylla kraven på formens funktionella och estetiska anpassning till innehållet ur typografisk och tryckteknisk synvinkel. Svensk Bokkonst startades 1933 och är Sveriges äldsta boktävling! Förutom ära och berömmelse får de 25 vinnarna vackra diplom. De vinnande bidragen presenteras på www.svenskbokkonst.se samt visas på vår utställning på Kungl. biblioteket i Stockholm, innan de skickas ut för att visas upp på olika platser i Sverige och andra länder under ett år.

Juryn

Juryn består av minst fem och högst sju deltagare som är verksamma inom grafisk formgivning, förlag, tryckeri, bokbinderi, illustration och fotografi.

Bedömningen

Vi strävar efter att lyfta fram den goda vardagsboken, samtidigt som vi vill uppmärksamma de nyskapande uttrycken.

Vem kan anmäla en bok till Svensk Bokkonst?

Alla som har varit med i bok-produktions-teamet. För att din bok ska kunna vara med och tävla måste den vara tryckt mellan 1 jan 2013 och 31 december 2013. Boken behöver inte finnas till försäljning i bokhandeln. Om boken är bland de utvalda, behövs ytterligare 5 exemplar för att boken ska kunna vara med på utställningar i och utanför Sverige.

Vad kostar det att delta i tävlingen?

200 kr per inskickad bok.

Anmäl boken så här:

 1. Fyll i bifogade FAKTABLAD, som också finns på hemsidan: www.svenskbokkonst.se
  Mejla eller skicka in per post.
 2. Skicka ett fysiskt exemplar av boken till:
  Svensk Bokkonst, Kungl. Biblioteket
  Box 5039
  102 41 Stockholm
 3. Sätt in 200 kr på Svensk Bokkonst bankgiro 887-3762 med uppgift om vilken eller vilka böcker som avses.

Böckerna kan också lämnas in i Kungl. bibliotekets reception, Humlegården, Stockholm. De böcker som inte väljs ut returneras inte utan kan avhämtas i Kungl. biblioteket under perioden mars–oktober 2014. Böcker som inte hämtats inom denna tid tillfaller Kungl. biblioteket. Kontaktperson: Greger Bergvall, Tel. 010-709 33 44. E-post: svenskbokkonst@nullkb.se

Läs mer på: www.svenskbokkonst.se
Med vänlig hälsning SB-ordförande

Ladda ner inbjudan här (PDF) » Inbjudan att delta i Svensk Bokkonsts årliga tävling om vackraste boken

Själva prisutdelningen med vernissage äger rum den 27 mars men bidragen måste vara på Kungl. biblioteket senast den 31 december, så det brådskar. Gör era utskick idag, helst!

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.