Föreläsingstips!

Håkan Lindström föreläser om Penguin Books 1935–2010.

Tisdag 15 november klockan 17.30 i Kungl. bibliotekets hörsal.

Biblis är organisatör.

Missa inte!

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.