Trendspaning med Nina Ulmaja, 2 mars på Forsbergsskola

Nina_Ulmaja_trendspaning

Om visu­ella tren­der och ten­den­ser inom bok­värl­den: om läsning/skrivande, bok­de­sign, digi­tal påver­kan etc etc. Ca 30 minuter.

Vi kom­mer vara i Forsbergs-skolas kvälls­kurslo­ka­ler och den rym­mer max 45 personer.
Datum: 2 mars, kl 18.00. Fors­bergs­skola, Lun­da­ga­tan 52, Stockholm

Det finns några trappor, om ni har problem så hjälper vi er.

OM NINA ULMAJA
Jag arbe­tar som designansvarig/formgivare på Albert Bonniers För­lag sedan 2005. Tidigare arbetade jag som lektor i grafisk design på Konst­fack vid sidan av mitt arbete som fri­lan­sande desig­ner. Jag har gjort art direc­tion och design för utställ­ningar, tea­ter­grup­per, dans­kompanier och en stor mängd bok­de­sign genom åren. Jag har också nyligen börjat designa fri­mär­ken för Pos­ten. Jag före­lä­ser regelbundet om bok­de­sign och typo­grafi på design­sko­lor, bib­li­o­tek och i förlagsbranschen etc.
2012 utkom min första egna bok ABC å allt om D, en bok om våra bokstäver, deras historia och all möjlig kunskap och kuriosa om dem. Boken belönades med Augsutpriset Årets bästa barn- och ungdomsbok 2012.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.