Affischer på KB 25 april

Onsdag 25 april kl 16 visar Olof Haldin ett urval originalaffischer ur samlingarna på Kungliga biblioteket.

Begränsat antal platser, anmäl dig till:
Carina Länk
lank@nulllank.nu
0704 92 00 88

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.