Christian Schwartz | Typografisk Fredag, 16 Maj

Typografisk Fredag 140516, med Christian Schwartz

Christian Schwartz kommer till Kungliga biblioteket för vårens sista Typografiska Fredag 16 maj. Boka din biljett redan nu så är du garanterad plats!

Christian Schwarz är typtecknaren bakom succéer som Publico, Stag, Amplitude och Neue Haas Grotesk. Hans bokstäver har mött läsare av tidningar som Esquire, Wallpaper, Rolling Stone – och en rad svenska dagstidningar och magasin. Inte minst i de nordiska länderna har Christian Schwartz nått en bred publik. Tillsammans med Paul Barnes har han ritat typsnitt åt brittiska Guardina, Empire State Building och Condé Nast.

Christian Schwartz, Publico
Christian Schwartz, Publico

För Typografisk Fredag öppnar Christian Schwartz gottepåsen och visar nya typsnitt, och berättar hur han tänkte när han ritade sina moderna klassiker.

Boka din plats på info@nulla4.se! Priset är som vanligt 200 kronor, inklusive mingel och dryck.

Välkommen!

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.