E-boksomslag för Bonniers designade av Erica Jacobsson, Daniel Bjugård, Eva Lindegren, Sofia Scheutz, Miroslav Sokcic, Moa Schulman, Sara Acedo, Ilse-Mari Berglin, Joanna Hellgren, Eva Wilson, Jens Andersson, Elisabeth Marttala, Michel Ducourneau, Henning Trollbäck, Kristin Lidström, Elina Grandin, Bastion, Beata Bucht och Karin Hagen.

Välkommen till en kväll om e-boksdesign

Välkommen att lyssna på Ilse-Mari Berglin, Victoria Widmark och Anna Torsteinsrud som alla arbetar med Bonnierförlagens e-böcker. De kommer att orientera oss i grunderna i e-boksdesign och produktion. Exempelvis berätta vad skillnaden är mellan e-böcker och app-böcker, begränsningar och möjligheter. Vi kommer att få se några e-boksprojekt och höra hur man gör konkret när en fysisk bok ska bli e-bok. Under kvällen får vi svar på frågor som:

  • Vad bör man tänka på som designer?
  • Vad kan läsaren själv göra i sin läsplatta för att förbättra eller rent av förstöra en genomtänkt förinställd e-bok?
  • Hur kan läsaren förändra en e-boks typografi i sin läsplatta?
  • Hur har Bonnierförlagen tänkt med typografi och inställningar i sina e-böcker?
  • Hur har Bonnierförlagen lyckats tillgängliggöra 5000 e-böcker på bara ett par år?
  • Hur ser det ut internationellt med e-böcker, och framtiden… vad tror e-boksexperterna?

TID Onsdagen den 25 januari kl. 17–19. Insläpp kl 17:00. Programmet börjar kl 17:15.

PLATS Bonnierförlagen, lokal Selma. Sveavägen 56, Stockholm.

Kostnadsfritt. Frukt och mineralvatten.

Inbjudan går ut i separat utskick till alla medlemmar. Anmälan görs till Nina Ulmaja. Sista anmälningsdag är den 22 januari  

Kvällen är öppen för gillets medlemmar och Bonnieranställda. Begränsat antal platser. 

Frågor besvaras av Nina Ulmaja.

I samarbete med Albert Bonniers Förlag.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.