En svensk-finsk typografisk afton på Finlandsinstitutet

Välkomna den 24 mars kl 16.00 till Finlandsinstitutet. Anmälan görs till Iréne Thisner senast 17 mars på mail@nullirenethisner.se
Sami Kortemäki från Underware har tyvärr tvingats lämna återbud. Suomi5STG, istället för Suomi6STG alltså.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.