Heraldik – Grafisk form med månghundraåriga anor – Tisdag 3 maj

Postens gula posthorn, Arlas rödvita kossa, Coca-Cola burkens snirkliga typografi och en vapensköld med rötterna i medeltiden. Den gemensamma nämnaren är den grafiska designen som skapar identitet och igenkänning. Och även om vi inte tänker på det, är det ett fenomen som går att spåra långt tillbaka i tiden.

TISDAGEN DEN 3 MAJ kl. 17.00–21.00 bjuder Stockholms Typografiska Gille in till en kväll om heraldik i Riddarhuset i Stockholm. Kvällen handlar om det visuella kulturarvet med mångundraåriga anor som genom den s.k. blasoneringen lever vidare i vår tid. Vi genomför kvällen i nära samarbete med heraldikerna på Riksarkivet. Riksarkivet har ansvar för att heraldiska vapen och symboler, som syftar på staten eller statsmyndigheter, utförs i enlighet med gängse heraldiska normer samt att lagen som styr deras användning följs.

ANMÄL DIG NU »

 

Kvällens hålltider
17.00–18.30
Kvällen inleds med ett mingel i Stenhallen då det serveras smörgås, öl eller vin.
Kostnaden för smörgås är 190:- (exkl. dryck) per person och ingår i biljettpriset (STG-medlem). Dryck betalas på plats kontant eller med kort.

18.30
Kort introduktion av Örjan Nordling, Stockholms Typografiska Gille.
Efter minglet får vi möta Riksarkivets statsheraldiker Henrik Klackenberg. Hans ämne är Sveriges offentliga heraldik –  från kungahuset till myndigheter och kommuner.

19.15
Riksarkivets heraldiska konstnär Henrik Dahlström talar sedan om heraldikens formspråk och visuella kommunikation, från sköld till varumärken.

20.15
Slutligen berättar biträdande statsheraldiker vid Riksarkivet, Carl Michael Raab, om Riddarhusets historia och den adliga heraldiken.

Det kommer att bli en fantastisk  och intressant kväll där den svenska heraldiska traditionen belyses och kopplas till modern grafisk formgivning. Tillfälle till diskussioner kring detta ämne kommer också att ges.

Anmäl dig nu! Först till kvarn…
Sammankomsten är i första hand för Gillets medlemmar men i mån av plats tillåter vi gäster. Senaste anmälningsdag är den 27 april och anmälan är bindande!

Välkomna!

/Örjan Nordling, STG

ANMÄL DIG NU »

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.