Pass it on

Pass it on är en stafett-aktivitet som startas av Research and Development där tanken är att man bjuder in till samtal kring visuell kommunikation under grafiska och typografiska förtecken.

  • Aktivitet: Pass it on
  • När: torsdag 18 februari 2010, kl. 18.00
  • Var: Research and Development, Kvarngatan 14
  • Hur: Alla STG-medlemmar är välkomna, ingen föranmälan krävs. Bar till självkostnadspris.

Välkomna!

(Inbjudan Pass it on är utformad av Research and Development.)

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.