Seminarium med Leif Frimann Anisdahl

Leif Frimann AnisdahlLeif Frimann Anisdahl höll ett intressant och välbesökt seminarium på KB den 17 oktober 2013. Han visade typografiska arbeten som spänner över flera decennier

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.