Gillet ser på stilprov på KB

Torsdag 23 februari 2012 bjöds gillets medlemmar att
närstudera stilprover ur det Kungliga bibliotekets samlingar.
Ingrid Svensson från KB guidade oss genom seklerna.
Ett tjugotal gillesmedlemmar närvarade på den informativa
och underhållande kvällen.
Foto: Carina Länk

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.