Vad vet du om papper? Papper då, nu och sedan | Biblis

Tisdagen den 17 mars kl 16 i Hörsalen på Kungl. Biblioteket har du möjlighet att lära dig det mesta om vårt pappers ursprung och framtid.

Papper – en kulturbärare sedan mycket länge.

Ett seminarium som belyser papperets betydelse för vår civilisations utveckling. Seminariet inleds av Per Jerkeman som kallar sitt inlägg Lite svensk pappershistoria.

Per är tekn.lic.och har arbetat i tre skogsföretag, tre konsultföretag samt på STFI och branschföreningen Skogsindustrierna. Han har dessutom skrivit böcker om papper och pappershistoria. Lessebo Handpappersbruk – ett traditionellt hantverk i ett digitalt samhälle och hur ett kulturarv kan användas i dagens moderna samhälle.

Sist, men inte minst, kommer Paul Kruchak och Marco Lucisano, från Innventia (tidigare STFI) att låta oss se in i framtiden och hjälpa oss att ge papperet nya dimensioner med presentationen

Papermaking Towards the Future med Paul Krochak är senior forskare på Innventia (tidigare STFI) i Stockholm och arbetar med nya produkter och processteknik för produktion av pappers- och kartongprodukter samt andra cellulosabaserade material. Pauls senaste arbete har fokuserat på att identifiera trender och drivkrafter inom sektorn massa- och pappersindustrin, samt utveckling av nya affärsstrategier för en långsiktig framgång för branschen.

Marco Lucisano är vice områdeschef på Innventia i Stockholm och leder Innventias pilot miljö för papperstillverkning, FEX.  I denna roll arbetar Marco med produktutveckling och innovation för massa- och pappersindustrin. Marcos är nu projektledare för A Cellulose-Based Society, ett nytt tankeledarskapsinitiativ för en cirkulär, skogbaserad bioekonomi.

 

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.