För alla Trekkies!

En rolig analys av typografins utveckling i generationer av Star Trek filmer. Här omnämns kändisar som Star Trek fonten nummer ett; Horizon, det uppenbara sci-fi typsnittet Eurostile och det svåranvända Galaxy.

Star Trek: The Motion Picture named a space shuttle, created a custom font pack, and relaunched the swashbuckling futurism of the greatest of all space franchises: Star Trek.

Källa: Star Trek: The Motion Picture