Ska STG finnas på Facebook?

Vad tycker du? Idag finns Stockholms Typografiska Gille representerade på Internet med den här hemsidan och vår slutna grupp på LinkedIn. Tycker du vi ska grena ut på Facebook och kanske ha ett öppet forum för alla medlemmar och fans? Tyck till här!

Än så länge så finns Gillet representerat på sin hemsida och på fina och seriösa LinkedIn.
Vad tycker du? Ska vi våga oss på att sprida Ordet även till medlemmarna som endast rör sig på Facebook? Där kan sidan vara öppen för alla STG fans som vill hänga med och kanske vi skulle kunna få igång några livliga diskussioner? Allt i god vänskaplig ton.

Tyck till!

(Styrelsen gör sedan en bedömning och tar ett slutgiltigt beslut).

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.