Carl Fredrik Hultenheim ur tiden

Carl Fredrik Hultenheim, typografilegend, född 1928 gick ur tiden i december 2010. Han lämnade ingen oberörd genom sina uttalanden om typografins uppgift och hur dess regler skulle lydas och tillämpas. Han hade en bredd bildning och ägnade sig åt många spännande projekt under typografiska förtecken.

Jag tänker på en kväll under tidigt nittiotal när jag ringde till honom för att anmäla mig till hans berömda kurser. Den var tyvärr fullbokad men vi hade ett långt samtal om Rumänien, mitt hemland och demokrati där bokstäverna lydde under Ceausescus totalitära regim. Svenska Dagbladet skriver att ”för Hultenheim var typografi ett demokratiprojekt”.

En viktig röst i typografins tjänst har tystnat men debatten om typografins röst i samhället måste fortsätta. Och det är inte många som vet att förutom sin professorstitel hade han också statlig konstnärslön.

Många minns säkert hans kurser. Skriv inlägg utifrån denna notis och dela med dig av minnen om Carl Fredrik Hultenheim.

Arina Stoenescu
ordförande STG

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.