Farewell, Peter Bruhn (1969–2014)

Peter Bruhn

”I was deeply saddened to hear that Peter Bruhn passed away unexpectedly in his home in Malmö, Sweden on February 21, 2014.
He was an influential figure in digital type and a close personal friend. …” Stephen Coles, Typographica.com

Farewell, Peter Bruhn (1969–2014) | Typography Commentary | Typographica.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.