Gillet på LinkedIn

STG_heart_LinkedIn_banner

Nu kan ni följa Gillet som organisation på LinkedIn: Stockholms Typografiska Gille

Passa på att skriva en rad på Gillets medlemsgrupp: STG Diskussionsgrupp

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.