Häng; på Örat

Galleri Örhänget visar utställningar med trycksaksanknytning.
Vernissagen äger rum lördagen den 31 oktober, kl. 15–19.
Adressen är Höga Stigen 3 (nedanför Mosebacke terrass; länk till karta här).
Premiärutställningen består av Leif Thollanders teckningar från en resa i Italien 1956.
Dessutom berättas om kopplingen till stencilförlaget Metamorfos.

Välkommen!

Inbjudan

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.