The Secret of the Apple’s New San Francisco Fonts | Medium

iOS 9 is now publicly released. It’s a subtle change but the system fonts of iOS 9 are now changed to the Apple’s new San Francisco fonts, replacing the previous Helvetica Neue.

LÄS MER »

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.