Verena Gerlach workshop på SH

Verena Gerlach, välkänd tysk typsnitts- och grafisk designer håller workshop och föreläser för studenterna på Typsnitts design och typografi kursen på medieteknik, Södertörns högskola (SH) tisdag 10 maj till torsdag, 12 maj 2011.

Föreläsningen tisdag 10 maj är öppen för intresserade och pågår kl. 17-19 i sal MA755.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.