Att tänka på inför ett typsnittsuppdrag

Gebran2005

Intressant artikel om saker att tänka på när man ska skapa ett kommersiellt typsnitt. Vilken funktion ska det ha, var ska det användas, vilket designsspråk ska det tala osv.

A Type Design Brief: What Is In It, And Why Does It Matter? | Smashing Magazine.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.