Biblis 65

I Biblis 65 ger Gunilla Jonsson en inträngande belysning av hur Kungliga biblioteket påverkades av, och hanterade, inskränkningarna i pressfriheten under andra världskriget.

Innehåll

2–31 Kungliga biblioteket och andra världskriget
Gunilla Jonsson

32–35 Eva Billow. Bokkonst för barn

36–41 Skål för bokstavskonsten! Samtal med Geith Forsberg
Ingrid Svensson

42–45 Dags för en typografisk utbildningskommission? Om typografins
och bokformgivningens belägenhet
Lars E. Pettersson

46–55 Brutna ryggar. Om e-boksproduktion och e-boksutgivning i
Sverige år 2014
Alexandra Borg

56–65 Linné som bibliograf
Olle Wallin

66–72 Med Vila-Matas i Gutenberggalaxen
Kristina Lundblad

73–79 Nyheter & Noterat: Arne Nilsson om mer än 30 års bokbindande; Storslagen donation till Föreningen Biblis till Minne av Thure Nyman (1899–1983)

80 Föreningen Biblis

Gå till Biblis hemsida »