Perspektiv på arkiv

När Ingrid Svensson tillträdde som Biblisredaktör 2004 gav hon i programförklaringen (publicerad i Biblis 25) ett tydligt perspektiv på uppgiften:

Biblis. Namnet förpliktigar. Sten G. Lindberg, Anders Ryberg, Björn Dal, Sture Åkerström och Gunilla Jonsson heter redaktörerna som med årsboken Biblis gav oss ett centralt och självklart bokhistoriskt och typografiskt referensverk. Efter sammanslagningen år 1997 av Föreningen för bokhantverk och Sällskapet Bokvännerna smälte Lars Forsberg samman årsboken Biblis och tidskriften Bokvännen till en elegant, kvick och provocerande tidskrift – Biblis. Forsbergs efterträdare Gunnar Ohrlander valde att förändra Biblis i riktning mot en allmän kulturtidskrift. Ohrlander nådde ut till nya grupper av läsare, både genom tidskriften och genom tävlingen Biblis Bästa Bokomslag.

…När jag nu övertar redaktörskapet vill jag koncentrera mig på kärnämnena bokhantverk, bokhistoria, bibliografi och samlande. I tidskriften Biblis kommer det att finnas artiklar om typografi, om förlagshistoria, om bokkonst, om boksamlingar och samlare, bibliofila notiser, bokbandsanalyser, bibliografiska kommentarer, rapporter från mässor, meddelanden från den antikvariska branschen, recensioner, dis­kussioner om grafisk formgivning och utbildning, inblickar i den bokhistoriska forskningen och utblickar till andra länder. Essäer, notiser och tips – fördjupning och bredd, så har jag tänkt mig Biblis. Men först och främst skall Kungliga bibliotekets samlingar presenteras, i längre artiklar och i kortare blänkare. Såväl avgränsade samlingar och enskilda verk som betydelsefulla nyförvärv och överraskande upptäckter i magasinen kommer att synliggöras.

”Ingen vet hur gammalt det otidsenliga kan bli.” Så avslutade Horace Engdahl sitt tal vid Svenska Akademiens årshögtid den 20 december 2003. För mig är de orden mycket inspirerande och verkligt radikala! De rymmer den traditionsmedvetna optimism som vi behöver för att korrigera eller balansera det kortsiktiga tänkandet. De uttrycker eftertänksamhet och ihärdighet – dygder som passar en Biblisredaktör eftersom boken, alla aspekter av boken, kräver tid.

Programförklaringen 2004 styr fortgent redigeringen av Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner.

Gå till Biblis hemsida »