Creative and Detailed Typography by Greg Coulton

Greg Coulton

This great collection of detailed typography is by designer and illustrator Greg Coulton. After 12 years of working as a graphic designer he decided it was time to follow his dream of being a freelance illustrator, currently he works from his own studio. Greg has an online shop on his website, check it out via the link at the bottom of this article.

Creative and Detailed Typography by Greg Coulton.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.