FontCast #18 — John Hudson – YouTube

 

FontShop’s video podcast, featuring the most interesting figures in typography and design, ends its hiatus with a new episode. Watch individual FontCasts on Vimeo or YouTube, and stay tuned for more to come!

FontCast #18 — John Hudson – YouTube.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.