Från Runa ABC till Sweden sans | Svenska Tecknare

Formgivaren Rikard Heberling presenterar en bakgrund till det nylanserade typsnittet Sweden sans – en historia av hur nationalism produceras och manifesteras genom bokstavsformer.

Från Runa ABC till Sweden sans – Svenska Tecknare

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.