Heatwave 3d Printable Typeface by LorenIPSVM – Thingiverse

3d-bokstäver

Har du en 3D-skrivare? Då kan du ladda ner det här fina typsnittet och dekorera med.

Heatwave 3d Printable Typeface by LorenIPSVM – Thingiverse.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.