LEGO’s letter to parents. Något för den nyfikne typsättaren!

LEGO’s letter to parents, and how not to tell a fake when you don’t see one — Medium

Häng med på en rafflande detektivhistoria. Är dokumentet en nygjord fake eller är det äkta original från 1974?

LEGO’s letter to parents, and how not to tell a fake when you don’t see one — Medium.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.