Our Favorite Typefaces of 2013 | Typeface Reviews | Typographica


This year marks another step in the typographic diversi­fi­cation we observed in our previous annual. The global spread of independent font makers and the variety of new ideas in type design continues unabated.

Our Favorite Typefaces of 2013 | Typeface Reviews | Typographica.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.