Process of designing the typeface Di Mare – Ksenia Belobrova

Läs om hur ett typsnitt blir till. Trevligt presenterat av Ksenia Belobrova.

I’ve been asked many times about process of designing typeface (Di Mare script as well). So I decided to tell a little about it.
An idea of this typeface came to my mind when I was in Rome. It was an amazing journey. I visited museums, walked around the city squinting in the sun, ate delicious italian food, admired ancient architecture. I was especially happy because those were the days when I decided to change my life. And one of the main steps was founding my own typefoundry. So when I came back I already had the idea of my first own project.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.