Rosemarie Tissi till ArkDes i Stockholm den 12/11 | Hall of Femmes

GR641

Kolla! och Svenska Tecknare har bjudit in Rosemarie Tissi till ArkDes i Stockholm den 12/11. Hon kommer ha en bildrik presentation av sitt yrkesliv och även prata utifrån årets tävlingstema Mod & misslyckande. Det här är första gången Rosemarie besöker Sverige, och vi tror att det kommer bli väldigt givande att höra henne. 

Det finns fortfarande biljetter kvar till ett väldigt bra pris (150 kr för medlemmar i Svenska Tecknare och 200 för andra), men skynda att köpa och tipsa gärna intresserade!

Här finns mer information om programmet.

Här köps biljetter.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.