The Art Of The SVG Filter And Why It Is Awesome

Skärmavbild 2015-06-01 kl. 23.06.46

After almost 20 years of evolution, today’s web typography, with its high-density displays and support for OpenType features, is just a step away from the typographic quality of the offline world. But there’s still one field of graphic design where we still constantly fall back to bitmap replacements instead of using native text: display typography, the art of staging letters in illustrative, gorgeous, dramatic, playful, experimental or unexpected ways.

Läs SVG is awesome »  | Smashing Magazine

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.