TypeMedia 2014

Typemedia2014

TypeMedia is a full-time one year Master program held at The Royal Academy of Art, The Hague in The Netherlands, that gives participants the possibility of delving deeper in the field of type design. At TypeMedia, students work intensively in small groups of no more than twelve persons. They work under the guidance of expert and enthusiastic teachers from the permanent and visiting faculty. Although the student’s personal motivation is given primary place, collaboration with other students is of fundamental importance.

http://typemedia2014.com/

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.