En kväll om och med handskrifter

Ett 20-tal Gillesmedlemmar kom till Kungliga Biblioteket på kvällen den 22 oktober 2009 och blev vänligt emottagna av Eva Dillman, bibliotekarie på enheten för handskrifter, kartor och bilder. Hon tog oss med upp i en av salarna där vi under ett par timmar fick se handskrifter från nio århundraden. Den första var en grekisk skrift på papyrus från 300-talet. På detta följde mängder med skrifter, bl a en palmbladsskrift från Thailand, en Codex Aurios med de fyra evangelierna från 750 e Kr, Pauli brev med köttsida och hårsida på pergamentet, från ca 1050 e Kr, äldre Västgötalagen från slutet på 1200-talet. Vi fick se en isländsk handskrift, Niccolas saga, från 1300-talet. En kvinnliga skrivare, Loppa von Spiegel, gjorde ett Antfonarium, noter till sånger, peståret 1350 i Köln. Östgötalagen, kyrkobalken, från 1350 och heliga Birgittas handstil beskrivande uppenbarelser från 1360.

PA220045_H. birgitta

Autograf av heliga Birgitta skriven i Rom 1361


En bok med allegoriska berättelser hade fantastiska illustrationer och dekorativa språkband, 1400-tal. En privat bönbok för en familj hade fått vattenskador men hade vackra illuminerade bilder, ca 1500-tal. En isländsk handskrift, en palimpcest på sälskinn, också ca 1500-tal. Eva avslutade med att visa en mikrografi som bestod av ett ark där fem av bibelns böcker på fem språk rymdes på ena sidan. Texten var så liten att den inte gick att läsa med blotta ögat. Kvällen led mot sitt slut och vi var alla uppfyllda av allt det vackra och märkliga vi fått se. Eva Jern tackade Eva Dillman för en fantastisk kväll och överlämnade en liten gåva.

Lotta Frost Berggren

PA220047

Der Renner, tysk allegorisk berättelse om människans dygder och synder.
Augsburg 1400

PA220052

Thukydides
, Peloponnesiska krigets historia. Italien 1457–1458

PA220056_2

Bo Berndal, Jan Biberg och Eva Jern

PA220055

Birgitta Andersdotters bönbok, Vadstena omkr. 1520

_

Fotograf var Göran Thærmenius


Svensk Bokkonst 2oo9

Inbjudan till alla som producerar böcker!

Välkommen att delta i Svensk Bokkonst år 2009. Juryn består av sex grafiskt kunniga och erfarna personer som ur 2009 års tryckproduktion väljer 25 böcker som estetiskt och tekniskt sett är goda representanter för Svensk Bokkonst.

De 25 bästa böckerna får förutom erkännandet ett diplom som bevis på den goda kvaliteten. Diplomet delas ut på utställningsvernissagen i Kungl. biblioteket mars månad 2010.

Böckerna dokumenteras i katalogen för Svensk Bokkonst år 2009 och visas på utställningsplatser över hela landet. Dessutom visas de internationellt i Leipzig i samband med Schönste Bücher aus aller Welt, på bokmässan Frankfurt Buchkunst International och i Paris på Bibliothèque Nordique. Efter utställningsturnén bevaras böckerna bland tidigare vinnare i samlingarna på Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Bibliothèque Nordique och Deutsches Buch- und Schriftmuseum.

Sänd in era böcker till Svensk Bokkonst och ta chansen att få dem bedömda! Denna inbjudan riktas till alla som arbetar med bokproduktion såsom tryckare, bokbindare, förläggare och formgivare. Ju fler som deltar desto bättre kan Svensk Bokkonst spegla och stimulera den tryckta bokens utveckling.

För att boken ska kunna bedömas måste den vara tryckt mellan den 1 november 2008 och 31 oktober 2009.

Sista anmälningsdag är den 31 oktober 2009! För mer detaljerad information angående anmälan eller övriga frågor kontakta:

Svensk Bokkonst / Swedish Book Art
c/o Kungl. biblioteket / National Library of Sweden
Greger Bergvall, sekreterare / secretary
e-post: svenskbokkonst@nullkb.se
P.O. Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 463 43 87

Häng; på Örat

Galleri Örhänget visar utställningar med trycksaksanknytning.
Vernissagen äger rum lördagen den 31 oktober, kl. 15–19.
Adressen är Höga Stigen 3 (nedanför Mosebacke terrass; länk till karta här).
Premiärutställningen består av Leif Thollanders teckningar från en resa i Italien 1956.
Dessutom berättas om kopplingen till stencilförlaget Metamorfos.

Välkommen!

Inbjudan

Rapport från Gillets resa till Berlin–Leipzig 2oo9

Den 18–22 mars gjordes en studieresa till Berlin och Leipzig.

Deltagare var Glenn Sjökvist, Eva Wilsson, Eva Jais-Nielsen, Bonnie Lindgren, Roland Ingemarsson, Desirée Serelli, Iréne Thisner, Marina Mattsson, Leif Thollander, Karlerik Lindgren, Eva Jern, Jan Biberg, Klas Beckman, Matilda Plöjel, Per Wärme och Wolfram Krämer som också var vår guide och reseledare.

Två dagar tillbringade vi i Leipzig, boktryckar-konstens och bokens gamla mässtad. Hochchule für Grafik und Buchkunst Leipzig var första anhalten. Skolan är en av de äldsta konsthögskolorna i Tyskland, från 1700-talet. Både Klas Beckmans och Wolfram Krämers fäder har för länge sedan varit elever där. Professor Markus Dressen visade  runt på skolan. Vi fick besöka ett litet handbokbinderi, på tre våningar fanns vardera tre konstgrafiska verkstäder för de olika tryckförfarandena: djuptryck, plantryck och högtryck. I undervisningen ingår bl a att göra grafiska blad. Utbildningen är f ö idag digital men från den visades inget. Eleverna hade lov. Besöket avslutades med visning av spännande elevarbeten och professorns egna. Gillet överlänmade en tavla, vackert textad av Marianne Pettersson Soold. Den blev mycket uppskattad och skall placeras på väl synlig plats…

Efter en god lunch med tyska specialiteter gick några på  rundvandring i det gamla Leipzig och andra tillbringade resten av dagen på det moderna konstmuseet, Gallery of Contemporary Art. Besök på två berömda kafeer hann vi också med. På kvällen serverades vi en måltid i ”sächsisches Küche” i den berömda Auerbachs Keller, där Goethe skrev sin Faust.

Följande dag besökte vi Museum für Druckkunst. Det var spännande och mycket uppskattat. Museet har en stor samling av olika föremål och utrustning som visar den gamla högtryckstekniken: utvecklingen av gjutverktyg i olika former, typsnitt och kaster, sätthakar för handsättning, olika tryckpressar, ett bildrum med xylografier, ett bokbinderi. Besöket avslutades med att en tryckare till allas förtjusning  visade hur en Linotype-sättmaskin fungerar. Vi hade en fantastisk, entusiastisk guide, Dr Susanne Richter, och flera yrkesmän från den gamla tekniken förevisade. Museet har en utmärkt shop där man kan köpa allehanda tryckta alster: typografiska affischer, kalligrafiböcker, vykort… Ett snabbt besök på Museum der Lichtdruck hann vi också med där.

Dagen fortsatte till DNB, Deutsche Nationalbibliothek Leipzig som magasinerar alla de böcker som inlämnas till die Schönsten Bücher der Welt. Vi förevisades en del publikationer med bemärkta svenska deltagare genom tiderna. Vi fick också botanisera i hyllorna med de utvalda böckerna från olika länder.

Därefter avreste vi snabbt till Berlin och anlände sent på kvällen till dess pampiga nybygda Haupbahnhof. Kvällen avslutades på en riktigt tysk Kneipe. Vi åt korv och drack tyskt öl och brännvin.

Lördagen började med ett besök på Archiv Bauhaus. Där visas en utställning om hur Bauhausskolan i Weimar började, om alla dess lärare och om grundtanken med Bauhaus. Ett mycket intressant litet museum som rekommenderas varmt till alla Berlinbesökare.

Vi fortsatte, vandrande genom ett småstadsBerlin, till typtecknaren Lucas de Groots’ ateljé på Apostel-Paulus-Strasse. Han är känd bl a för Thesistypsnitten och andra, mest, sansseriftypsnitt. Vi blev väl mottagna med mineralvatten och holländska bokstavskex. Han berättade om sitt typskapande och sin formgivning både muntligt och digitalt. Ett spännande besök hos en riktig bokstavsnörd!

På kvällen efter denna innehållsrika dag åt vi en god middag i det snurrande Fernseeturm vid Alexanderplatz. Skymningen föll och vi kunde se kvällsljusen tändas i Berlin däruppifrån. Kvällen avslutades med en rundvandring i det gamla östberlin ordnad av Iréne Thisner. Det dracks öl här och där och det blev ett uppskattat slut på vår resa.

På söndagen var hemresedags och vi flög hem och lämnade ett regnigt och disigt Berlin.

Vid pennan
Eva Jern