A B C å allt om D

Nästa gillessammankomst bli torsdag 4 oktober klockan 18–20. Då berättar gillesmedlemmen Nina Ulmaja om arbetet med sin bok A B C å allt om D. Det blir en djupdykning i bokstävernas historia och människans viktigaste uppfinning – alfabetet. Platsen är Antikvariat Morris på Hantverkargatan 21.

Anmäl dig senast 27 september till Arina Stoenescu, arina.stoenescu@nullpionierpress.se eller Glenn Sjökvist, 070 773 46 00. Vin, öl och smörgås till självkostnadspris, vänligen beställ i samband med anmälan.

Boka också torsdag 22 november och onsdag 28 november för ytterligare STG aktiviteter samt torsdag 6 december för Julgille.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.