Tips! Antikvarisk bokmässa

28–30 september är det dags för Antikvarisk bokmässa på Konstakademien, Fredsgatan 12. En årlig höjdpunkt för alla som gillar böcker, bokkonst, antikvariat, bokbinderi och dylikt.

Vernissage fredag 28 september kl 17–20.
Maila Glenn från Antikvariat Morris om du vill ha en vernissageinbjudan: info@nullantikvariatmorris.se

Arrangör: Svenska antikvariatföreningen

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.