Årsmöte och vårfest – 24 maj 2016 kl 17.00

Välkommen till årsmöte och vårfest med Stockholms typografiska gille.

Tisdagen den 24 maj klockan 17.00.

För det facila priset av 325 kronor bjuds det på buffé, dessert samt kaffe och kaka. Bar med öl och vin till självkostnadspris kommer att finnas samt alkoholfria alternativ.

Adress: Hartwickska Huset
S:t Paulsgatan 39 A
T-bana till Mariatorget

Köp biljett – 325 kr
Biljetter via Eventbrite

OSA senast den 14 maj till fredrika@nullsiwedesign.se
eller Glenn Sjökvist tel 0707-73 46 00

Och/eller betala in 325 kr till bg 500-0070
Kom ihåg att uppge ditt namn.

Årsmötet är det enda tillfälle då hedersmedlemmar kan utses eller inval av nya intresserade medlemmar kan ske.

För inval gäller enligt stadgarna: ny medlem skall föreslås skriftligt av två av Gillets medlemmar före allmänt sammanträde. Den föreslagna skall vara verksam inom yrket eller visa med Gillets syften sammanfallande intressen och vara införstådd med dess verksamhet.

En av förslagsställarna skall presentera den nya medlemmen, som skall närvara vid årsmötet. Om detta ej uppfylls bordlägges frågan.

Inval skall ske genom enhälligt beslut av Gillets närvarande medlemmar. Skriftliga förslag lämnas till styrelsen senast tio dagar före årsmötet (14 maj).

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.