Bokstäverna omkring oss, nutida svensk typsnittsdesign

Bokstäverna omkring oss, utställning på Konstfack

»Bokstäverna omkring oss« berättar om några typsnitt, och deras formgivare, utformade för svenska företag och institutioner som Tele2, SJ, ICA och Systembolaget.

Nutida svensk typsnittsdesign
17.10.2016–25.10.2016
kl. 09.00–17.00

Vernissage tisdag den 18/10 2016 kl. 18.00
med lättare förtäring


Stockholms typografiska gille / Konstfack

Konstfack, LM Ericssons väg 14, T-banestation Telefonplan

»Bokstäverna omkring oss« lyfter fram några av de vanligaste bokstäverna – typsnitten – som finns överallt i det svenska samhället och som vi läser utan att tänka på det. Tillsammans med logotyper och reklamfilmskaraktärer utgör typsnitten en del av stora företags och institutioners verktyg för att skapa identitet och igenkänning. De är frukten av ett hantverk vars grundläggande principer är lika gamla som skriftkonsten, även om redskapen och tekniken förändrats genom århundradena. I dag ska typsnitten fungera i webb och mobiler vilket ställer stora krav på tydlighet, identitet och fokus på kommunikationen med mottagaren.

Utställningen har initierats och designats av den grafiske formgivaren Lucas Brusquini och visades på Landskrona museum 2015 fram till mars 2016. Den recencerades av Dagens Nyheter 20160103 som då skrev så r. Producerad i samarbete med Lucas Brusquini, Giv Akt AB, Malmö.

Välkommen!

Monopol, Carina Laudons typsnitt för Systembolaget på Konstfack
Carolina Laudon berättar om sitt typsnitt Monopol, utställning med några typsnitt på Konstfack

Här visar Carolina Laudon sitt typsnitt Monopol, på vernissaget på Konstfackden 18 oktober.

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.