elsa fougt

Elsa Fougt – Cajsa Wargs kokböcker och kungligt tryck under Gustav III:s tid.

Cajsa Wargs kokböcker och kungligt tryck. Historiker Mats Hayen berättar om Elsa Fougt – en boktryckare under Gustav III:s tid.

Det föll flera decimeter snö i Stockholm, vi var runt 25 tappra som trotsade halka och snö och tog oss till Gamla stan för en intressant kväll på Café Mäster Olof, där STG ordnat så historikern Mats Hayen föreläste om Elsa Fougt. Hon var boktryckare under Gustav III:s tid och tryckte bl a Cajsa Wargs kokböcker och kungligt tryck. Elsa Fougt hade sitt boktryckeri i Gamla stan och en boklåda där böcker såldes – även illegala såsom ”Thérese philosophe”. Mats Hayen visade många intressanta bilder, bl a stilprover från 1700-talet.

Klicka för att se bilder från eventet.

Elsa Fougt (1744-1826) växte upp som dotter till boktryckaren Peter Momma och hon gifte sig senare med boktryckaren Henric Fougt. Tillsammans utvecklade de på 1770-talet det Kungliga Tryckeriet till landets viktigaste boktryckeri. Efter makens död 1782 fortsatte hon att utveckla verksamheten. Hon räknas till de mest innovativa boktryckarna under Gustav III:s tid och anses ha öppnat vägen mot det moderna förlaget i Sverige.

Föreläsaren Mats Hayen är svensk historiker, arkivarie vid Stockholms stadsarkiv och har medverkat i många avsnitt av släktforskningsprogrammet i SVT ”Vem tror du att du är”.

IMG_0260ElsaFougt IMG_0259ElsaFougt IMG_0250 ElsaFougt

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.