Gilleskväll bland affischer på KB

En eftermiddag i april fick Gillets medlemmar se ett urval affischer från KB:s affischsamling, visade av KB:s affischexpert Olof Halldin.

Foto: Carina Länk

Publicerat av

STG

Stockholms Typografiska Gille vill höja kvaliteten på svenska grafiska produkter. Vi debatterar och engagerar oss i utvecklingen inom vårt yrkesområde, studerar och samtalar om konsekvenserna av ny teknik. Vi kritiserar dålig grafisk kvalitet. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna skapa en större medvetenhet hos såväl producenter av svenska grafiska produkter, beställare av grafisk form och typografi som hos den läsande konsumenten.